Pol·linitzadors

Obtenció de Pol·linitzadors


Si les abelles desapareguessin del planeta, a l’home només li quedarien 4 anys de vida ‘Albert Einstein'

Per què la pol·linització és important?

La pol·linització és un procés de transferència de pol·len necessari per a la producció d’una amplia gama de cultius ja que, sense ella no seria possible la fecundació de la majoria de les plantes, aquest fet, anul·laria la producció de llavors i fruits.


L’actual disminució sistemàtica dels insectes pol·linitzadors presenta un gran repte en l’àmbit agrícola ja que en alguns casos, aquesta disminució de la pol·linització fins hi tot, pot arribar a impossibilitar el desenvolupament a nivells adequats de les producció, interferint directament en la rendibilitat dels cultius.


Aquest fenomen es conegut com la crisis de pol·linitzadors ‘polinization decline’, degut a la seva importància estar essent estudiat, a varies universitats, amb la finalitat de trobar-ne una solució.


Des de Orius Solucions Entomològiques proposem la pol·linització mitjançant abelles com un mètode d’eficàcia provada pel què fa a la pol·linització de cultius.

Quin servei oferim?

Un cop que coneixem el tipus de cultiu exterior, la seva densitat i extensió, realitzem una valoració conjunta amb l’agricultor amb l’objectiu d’establir els factors més importants per aconseguir la millor pol·linització del cultiu, com són: el nombre d’arnes necessàries o el lloc idoni per establir-les.


Avants de començar la floració realitzem la instal·lació de l’arner, així quan aquesta floració es doni, les abelles ja estiguin en plena disposició per realitzar la seva feina. Per suposat, una vegada s’hagi produït la fecundació de les plantes, procedim a retirar l’arner.


Aquest procés ens permet oferir una màxima garantia de pol·linització i una fantàstica degustació de la mel resultant!


Per més informació sobre la venta o lloguer d'arnes per a cutius exteriors

En col·laboració

Membres de

PER A UNA ECONOMIA DEL BÉ COMÚ, ACCEPTEM MONEDA SOCIAL DE QUALSEVOL TERRITORI PER LES NOSTRES ASSESSORIES EN GESTIÓ DE PLAGUES

Orius Solucions Entomològiques

C/Equador, 2  17800 Olot

654-082779   

info@orius.cat   Copyright © All rights reserved