Qui som

Qui som?


Orius Solucions Entomològiques surt de la convicció, les ganes i la il·lusió  que es poden donar respostes a diferents problemàtiques d’àmbit agroforestal des d’un punt de vista més eficient, rendible, global i amb menys riscos, donant solucions tècniques on el paper dels organismes beneficiosos sigui l’eix principal a traves del qual es desenvolupin aquestes solucions.


Som un grup de professionals joves especialitzats en el camp agroambiental que ens hem aglutinat per  donar a conèixer el paper que tenen aquests organismes beneficiosos dins de l’àmbit agroforestal.


Aquesta transferència de coneixement es desenvolupa en tres eixos principals que van des de la l’assessorament tècnic en el control de plagues, passant per la proposta de solucions a problemes agroforestals utilitzant organismes beneficiosos, fins a la realització de projectes d’educació ambiental per apropar aquests organismes beneficiosos al públic en general. El nostre equip tècnic consta d’assessors oficials en Gestió Integrada de Plagues tant agronòmiques com forestals, d’enginyers agrònoms i forestals i de llicenciats en Ciències Ambientals.


Per què Solucions Entomològiques?


Normalment la solució ja existeix, només cal parar i observar.


 

Al món existeixen més d’un milió d’espècies d’insectes; d’aquestes, menys d’un miler són considerades potencialment nocives per a l’home, la qual cosa deixa tota la resta d’espècies catalogades com a potencials organismes beneficiosos. Els organismes beneficiosos són tots aquells organismes que de manera natural produeixen algun benefici a la societat, partint de la interacció entre l’home i la naturalesa, entenent com a beneficiós un organisme que té una interacció positiva amb l’home. Aquests organismes poden ser des d’erugues que formen part de la dieta humana fins a insectes depredadors de plagues, passant pels insectes pol·linitzadors necessaris per a la fecundació de la majoria de les plantes consumides pels humans.


Després de la segona guerra mundial, la síntesi del DDT i d’altres hidrocarburs clorats destinats al control de plagues van provocar, entre d’altres conseqüències, que hi hagués una disminució dràstica de la biodiversitat d’insectes a nivell mundial. Tant massiva  va ser la utilització indiscriminada d’aquests productes  ràpids i barats que dotze anys després, ja es van començar a notar les seves dràstiques conseqüències, recollides al llibre Silent Spring, on es van documentar els efectes sobre els ocells d’aquesta utilització indiscriminada de plaguicides; d’aquí el nom de primavera silenciosa. A partir d’aquí, l’augment de la informació sobre els seus efectes als organismes no diana, la prohibició regular d’aquests productes sintètics i l’aparició de resistències per part dels insectes, entre d’altres factors, han provocat que tant la producció com la utilització d’aquests productes químics sigui més costosa i menys eficaç. Fet que obliga que es busquin maneres alternatives més eficaces i més rendibles a llarg termini, per solucionar els problemes que les plagues ocasionen, .


La correcta utilització o estimulació dels organismes beneficiosos és, en el cas dels enemics naturals, una via molt necessària per pal·liar els efectes que ocasionen les plagues. D’aquesta manera es disminueix la utilització dels productes químics i tota la problemàtica que d’ells es deriva. Pel que fa als insectes pol·linitzadors, aquests són un dels organismes més beneficiosos pels humans i un dels grups més afectats per la utilització indiscriminada i acumulació posterior al medi del productes químics. Tant és així, que actualment la població natural de pol·linitzadors és tan minsa que no pot de manera natural pol·linitzar totes les plantes agrícoles que ho necessiten. I per tant es requereix un reforç artificial de la població de pol·linitzadors per  cobrir aquesta necessitat.


La raó fonamental per  implantar les nostres solucions és que es poden reduir els danys d’un cultiu, jardí o forest provocats per les plagues sense patir els efectes dels productes químics, essent a més, respectuosos amb el medi ambient.

Quines Solucions Entomològiques proposem?

Assessorament tècnic en el control de plagues de cultius, forests, vivers, horts particulars o jardins.


Més informació

Subministrament d’Organismes de Control Biològic. Útils per jardineria, hivernacles i cultius exteriors.


Obtenció d'Enemics Naturals 

Lloguer o compra d’arnes per a la pol·linització de cultius.
Més informació

Tallers infantils i familiars per a apropar les nostres solucions a tothom.Mes infomació

Visita a Ràdio 4

EL passat  dilluns 2 de Maig a l'espai de Benestar del Matí a Ràdio 4, el Gremi de Jardineria juntament amb Orius Solucions Entomològiques van parlar sobre el Control de Plagues en els espais verds, fent una menció especial al Control Biològic.
Si ho vols escoltar,

recupera el Podcast

del programa!

En col·laboració

Membres de

PER A UNA ECONOMIA DEL BÉ COMÚ, ACCEPTEM MONEDA SOCIAL DE QUALSEVOL TERRITORI PER LES NOSTRES ASSESSORIES EN GESTIÓ DE PLAGUES

Orius Solucions Entomològiques

C/Equador, 2  17800 Olot

654-082779   

info@orius.cat   Copyright © All rights reserved