Gestió de plagues

Gestió de Plagues


La cura dels enemics naturals com a estratègia de control de plagues


Quins són els nostres métodes de Gestió de plagues?

Control Biològic


El control biològic és el mètode de gestió de plagues més segur ambientalment i més rendible econòmicament. Es tracta d’una gestió holística dels enemics naturals reguladors d’una plaga. Per una banda, es controlen les seves poblacions i per l’altra, es gestionen els seus recursos i necessitats. Més informació...


Contacta amb nosaltres

Control Integrat


L’objectiu de la producció integrada és conciliar la producció amb una agricultura sostenible a llarg termini. Per això, es contemplen tots els mètodes de control, utilitzant el més idoni en cada cas. La seva premissa és que cada cultiu actua com a un ecosistema propi amb les seves característiques associades. Més informació...


Contacta amb nosaltres

Quines són les nostres solucions en la Gestió de plagues?

En col·laboració

Membres de

PER A UNA ECONOMIA DEL BÉ COMÚ, ACCEPTEM MONEDA SOCIAL DE QUALSEVOL TERRITORI PER LES NOSTRES ASSESSORIES EN GESTIÓ DE PLAGUES

Orius Solucions Entomològiques

C/Equador, 2  17800 Olot

654-082779   

info@orius.cat   Copyright © All rights reserved