Agricultura Ecològica

Assessorament tècnic en control de plagues per Agricultura Ecològica


La cura dels enemics naturals com a estratègia de control de plaguesAssessorem als productors ecològics i als particulars que segueixen una producció ecològica, en el control de les plagues dels seus cultius, utilitzant mètodes aptes per l'agricultura ecològica, fent èmfasis en el Control Biològic i el Control Bioracional. 


Nosaltres proposem estratègies de control de les plagues específiques i concretes per a cada cas, on aquestes estratègies giren al voltant de totes les variants del Control Biològic:

  • Control Natural.
  • Control per Conservació
  • Control Augmentatiu


La nostra gestió de plagues té en compte, a més, tota la resta de mesures de control aptes per a l'Agricultura Ecològica. Seguint aquesta premissa, els nostres serveis en gestió de plagues inclouen:


  • L’estudi general del cultiu i del seu entorn.


  • L'anàlisi, el seguiment i el trampeig de les plagues potencials de la zona.


  • La identificació, el seguiment i l’avaluació de les plagues existents.


  • El disseny del control de les plagues potencials i existents en cada cas.


  • La identificació i el seguiment d’Enemics Naturals ja existents a la zona i la proposta de mesures per a la millora del seu hàbitat.


  • L’alliberament i el seguiment d’Organismes de Control Biològic, i si fa falta, la introducció o l’augment de la població d’algun Enemic Natural.


  • En el cas que sigui necessari, suport en l’elecció del producte fitosanitari més adequat per a cada tractament, buscant que es trobi dins del marc legal actual, que sigui apte per al tipus d’agricultura utilitzada i que no afecti la fauna auxiliar ni els organismes emprats en el control biològic.

Quins serveis oferim?

Assessorament tècnic general en el control de plagues per a la Agricultura Ecologica.


Contacta'ns

Identificació d’insectes plaga a laboratori.Contacta'ns

Identificació i diagnòstic de la situació.

Resolució de problemes puntuals de plagues.

Contacta'ns

Programes anuals de Control de Plagues.


Contacta'ns


Xerrades informatives per a empreses i als seus treballadors.


Contacta'ns

Obtenció dels Organismes de Control Biològic més útils per als diferents cultius.


Obtenció d'Enemics Naturals

En col·laboració

Membres de

PER A UNA ECONOMIA DEL BÉ COMÚ, ACCEPTEM MONEDA SOCIAL DE QUALSEVOL TERRITORI PER LES NOSTRES ASSESSORIES EN GESTIÓ DE PLAGUES

Orius Solucions Entomològiques

C/Equador, 2  17800 Olot

654-082779   

info@orius.cat   Copyright © All rights reserved