Vivers i Jardineria

Vivers i Jardineria


Espais verds urbans i jardins més saludablesAssessorem  les empreses de jardineria que estiguin interessades a incorporar a dintre dels seus serveis de control de plagues de jardineria l'opció de controlar i gestionar les plagues mitjançant un control integrat amb mètodes més tècnics, específics i menys perjudicials per la salut humana i el medi ambientel com són el Control Biològic i el Control Bioracional. 


Aquesta prestació addicional és totalment compatible i complementària amb la resta de serveis d’una empresa de jardineria i permet proporcionar un servei en control de plagues més eficaç i específic, a la vegada que hi incorpora  una vessant més ecològica i sostenible, ja que es gestionen d’una manera global les plagues i es redueix la utilització de productes plaguicides.


A més a més, l’equip tècnic d’Orius Solucions Entomològiques consta de varis assessors en gestió integrada de plagues totalment habilitats per a la validació del Pla de treball i per a la realització de la documentació d’assessorament en la Gestió Integrada de Plagues que es necessita per a la gestió de la major part dels espais verds d’àmbit no agrari.


Orius Solucions Entomològiques creu que el control biològic en totes les seves vessants, juntament amb  l’ús de mesures preventives de plagues, s’adequa perfectament a la gestió de parcs, jardins i zones verdes urbanes, ja que:


  • Es redueix la quantitat de productes químics utilitzats i, per tant, el risc de patir els efectes que aquests productes tenen en els ambients urbans o semiurbans.


  • Augmenta el coneixement de l’ecosistema del jardí, ja que es porta un seguiment continu de les espècies presents i de quins són els seus nivells poblacionals.


  • Controla la població de la plaga i, per tant, els danys que aquestes ocasionen d’una manera més duradora en el temps.


  • Restableix parcialment l’equilibri de l’ecosistema que forma el jardí de manera que evita en molts casos els augments inesperats de la plaga.


  • Crea un ambient més agradable i saludable per a tothom, un dels objectius primordials en la creació dels parcs i jardins.

Quins serveis oferim?

Assessorament tècnic en el control de plagues en espais verds, vivers o jardins.


Contacta'ns

Identificació d’insectes plaga a laboratori.Contacta'ns

Identificació i diagnòstic de la situació.

Resolució de problemes puntuals de plagues.

Contacta'ns

Validació del Pla de treball i realització de la documentació d’assessorament en la gestió integrada d’espais verds.

Contacta'ns


Programes anuals de Control de Plagues en Espais verds.Contacta'ns

Xerrades informatives per a empreses i als seus treballadors.


Contacta'ns

Comercialització d’Organismes de Control Biològic útils per a Parcs, Jardins i Vivers.


Obtenció d'Enemics Naturals

En col·laboració

Membres de

PER A UNA ECONOMIA DEL BÉ COMÚ, ACCEPTEM MONEDA SOCIAL DE QUALSEVOL TERRITORI PER LES NOSTRES ASSESSORIES EN GESTIÓ DE PLAGUES

Orius Solucions Entomològiques

C/Equador, 2  17800 Olot

654-082779   

info@orius.cat   Copyright © All rights reserved